Formare si dezvoltare Profesionala

     

        1 Întrucat orice specialist trebuie să respecte legislaţia în vigoare, să se dezvolte profesional în mod continuu, am respectat parcurgerea tuturor pasilor de dezvoltare profesionala, în urma cărora am obtinut toate acreditarile necesare pentru a ma putea desfasura profesional, dupa cum urmează:

FORMARE DE BAZĂ:

-  În iulie 2018 m-am certificat ca trainer, speaker şi coach John Maxwell Team Romania

În perioada 2014-2016 am urmat cursurile masteratului cu tema ,,Managementul Formării Psihologilor în Psihologia Muncii, Transporturilor și Serviciilor” din cadrul Universității București;

-  Între anii 2013-2015 am urmat cursurile în format masteral de Psihoterapie Integrativă din cadrul Asocieției Române de Psihoterapie Integrativă;

- În anul 2013 am obtinut de la Colegiul Psihologilor din Romania dreptul de liberă practică în urmatoarele domenii ale Psihologiei: Psihologia Muncii și Organizațională; Psihologia Transporturilor; Psihologia Securităţii Naţionale;

- În feburarie 2013 am inființat și înregistrat cabinetul psihologic, la care sunt psiholog titular, la Colegiul Colegiul Psihologilor din Romania, investind de atunci intensiv în formarea mea profesională, aparatură, licențe teste, etc.;

- În 2012 am absolvit Masteratul cu tema ,,Comunicare Managerială și Resurse Umane”, din cadrul Universității Andrei Șaguna din Constanța;

- Am absolvit în anul 2009 „Facultatea de Psihosociologie” cu „Specializarea in Psihologie”,din cadrul  Universitatii Andrei Şaguna din Constanta.

FORMARE CONTINUĂ:

De-a lungul anilor, în afara  studiilor universitare si post-universitare de bază ce le-am enunțat mai sus, am urmat și altele activitati de formare continuă, după cum urmează:

- In data de 13 aprilie 2019 am participat la workshop-ul “Psihodiagnostic si  interventie clinica in  tulburarea de stres posttraumatic. Redacatarea protocolului de examinare psihologica”

- In martie 2019 am participat la cursul ,,Managementul Modern al Serviciilor de Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale”, ediția V;

-  La data de 23 martie 2019 am participat la Conferinţa Filialei teritoriale Constanţa, Psihologia în  context multicultural, ediţia a II-a la următoarele workshop-uri: “interculturalitate-o călătorie psihodramatică”, “asccensiunea femeii in armată intre mentalități și egalitatea de şanse”, “trauma şi consecintele acesteia în cazul victimelor accidentelor rutiere”, “evaluare si interventie  psihopedagogica in tulburările specifice de invatare”,”functi și disfunctii in organizatie”.

- În decembrie 2018 am participat la cursul "Evaluarea personalităţii de la patologie la normalitate"

- În octombrie 2018 am participat  la “Conferinţa de medicină a sexualităţii” din Poiana Braşov

- În 25.03.2017, am participat la cursul de formare continuă cu tema ,,Managementul Modern al Serviciilor de Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale”, ediția IV

- În data de 25.10.2016, am participat la cursul de formare continuă ,,REZISTENȚA LA SCHIMBARE" organizat de Asociația Româna de Psihoterapie Integrativă;

- La data de 26.09.2015 am participat la cursul de formare continuă cu tema ,,Evaluare clinică, psihodiagnostic și intervenție pentru copil, adult și familie, modulul Tehnici expresiv- creative de  evaluare și intervenție asupra familiei;

- Am participat la Tabăra Rezidențială de Psihoterapie din Constanța, în perioada 26-30.08.2015, cu tema: ,,Terapia de cuplu- abordare psiho-somatică”;

- Cu ocazia zilei psihologului român am participat la ,,Conferința Națională de Psihologie”, organizată de Colegiul Psihologilor din Romania, București, în perioada 29-30.05.2015;

- În data de 17.05.2015 am participat la cursul de formare continuă cu tema ,,Evaluare clinică, psihodiagnostic și intervenție pentru copil, adult și familie, modulul Tehnici proiective de desen utilizate în evaluarea copilului și adultului;

- În intervalul 14-15.03.2015 am participat la cursul de formare continuă cu tema ,,Managementul Modern al Serviciilor de Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale”, ediția II;

- Am participat la Tabăra Rezidențială de Psihoterapie din Zărnești, în perioada 27-31.10.2014, cu tema ,,Proceduri de intervenție în terapia Relațională de cuplu;

- În perioada 29-martie 2014 am participat la workshop-ul ,,Stresul organizaţional şi strategii de coping”;

- În zilele de 15-16.03.2014 am participat la cursul de formare continuă cu tema ,,Managementul Modern al Serviciilor de Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale, ediția I;

- Am participat la workshop-ul ,,Agresiunea psihologica in mediul organizaţional ” în perioada 22-23 februarie 2014;

- Am participat la cursul ,,Competenţe anteprenoriale/Abilităţi manageriale”, organizat de Fondul Social European si acreditat de COPSI desfăşurat în perioada Februarie-Martie 2013;

- În cadrul conferinţei Internaţionale ,,De la cunoaştere la intervenţie în psihologie” (Mai 2013), am participat ca organizator, dar şi la urmatoarele workshopuri: a)Utilizarea testelor psihomotorii computerizate, măsurătorilor psihofiziologice şi chestionarelor pentru evaluarea oboselii în cadrul examenului psihologic auto; b) Construirea, validarea şi utilizarea instrumentelor psihologice în diagnoza organizaţională; c) Psihodiagnoza aptitudinală în transporturi; Educaţia rutieră din perspectiva  psihologiei transporturilor;

- Workshop cu tema: “Stresul ocupaţional” -03.11.2012;

- Workshop cu tema: ,,Aspecte ale comportamentului uman deviant în trafic”-29-30.10.2010;

- Am luat parte la conferinţa Naţională cu participare Internaţională, ce s-a desfasurat pe tema ,,dezvoltarii durabile," din cadrul Universităţii ,,Andrei Şaguna", cu lucrarea ,,Aplicaţie practica de dezvoltare durabilă a unei societăţi comerciale feroviare din Romania"-05.2010;

- La sesiunea de Comunicări Ştiintifice din cadrul aceleaşi universităţi  am participat cu  lucrarea: ,,Motivarea Resurselor  Umane”- 05.2010;

- Curs cu tema: ,,Tehnici de lucru în psihologia muncii şi organizationala”-09/10-05.2009.